Västerbotten tar nästa steg i omställningen av tunga fordon

Två tankstationer för förnybar vätgas planeras för Umeå och Storuman i anslutning till Europaväg 12. Tankstationerna beräknas finnas på plats under hösten 2023. 

– Det här möjliggör att vi kan jobba vidare med omställningen av tunga transporter, även på järnväg genom vätgas, säger Rickard Carstedt, regionråd (S) Region Västerbotten.

Satsningen är ett samarbete mellan Skellefteå Kraft och OKQ8. I ett gemensamt pressmeddelande skriver Skellefteå Kraft och OKQ8 att tankstationerna kommer att bidra till att de tunga transporter som redan idag trafikerar Västerbotten och är strategiskt viktiga både för svensk och norsk industri, kan bli förnybara.

– Det här är ett av flera initiativ för att utreda hur vätgas kan verka i ett framtida energisystem. Tankstationerna som vi bygger nu bör kunna täcka det initiala behovet av vätgas för tunga transporter i Västerbotten, säger Ann-Christine Schmidt, ansvarig forskning, utveckling och innovation på Skellefteå Kraft.

Fakta vätgas

Vätgas är en energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. Vätgas kan tillverkas av alla sorters energikällor. Den stora potentialen har vätgas som energibärare i ett förnybart energisystem där den framställs från till exempel sol, vind eller vatten.

Ett sätt att tillverka vätgas är genom elektrolys. I en elektrolysör spjälkar man vatten till vätgas och syre med hjälp av el. Använder man el från förnybara källor som sol eller vind kallas den grön eller förnybar och är helt fri från koldioxidutsläpp.

Källa Region Västerbotten