Starta företag inom elbilsladdning

Starta företag inom elbilsladdning? Nu har du möjligheten att bli ägare till publika laddningsstationer och att etablera nya laddstationer för elbilar i Sölvesborgs kommun. Det meddelar man från Sölvesborgs kommun som nu söker en eller flera externa aktörer som är intresserade av att ta över befintliga, publika laddningsstationer och/eller att etablera nya laddstationer för elbilar i kommunen.

Det innebär att det inom kort inte längre kommer att vara möjligt att ladda sin elbil utan kostnad genom de befintliga stolparna, utan de externa företagen kommer att ha rätt att ta ut en avgift för de som laddar sin elbil här och på de eventuella nya stationerna de etablerar.

– Anledningen till att laddningarna idag finansieras av kommunen och därmed av skattemedel är att vi förbundit oss till det för ett antal år sedan i gemensamma projekt i södra Sverige, då antalet elbilar i samhället var ganska få och energisituationen en annan, förklarar miljösamordnare Helen Gårner.

Befintliga laddstationer för elbilar

I Sölvesborgs kommun har kommunen idag följande publika laddningsstationer där det finns möjlighet till två platser på varje stolpe (du hittar dem på en karta via länken längre ner på den här sidan):

  • Bokelundsskolan
  • Bredgatan
  • Fyra årstiders park
  • Hästtorget
  • Ljungaviken
  • Stadshuset

Observera att ett antal av dessa inom kort tillfälligt kommer att stängas ner alternativt låsas till bilar som används av kommunens personal i tjänsten, närmare bestämt är det dessa av ovanstående laddningsstationer som tillfälligt INTE kommer att vara öppna för publik användning:

  • Bokelundsskolan
  • Hästtorget
  • Stadshuset

Erbjudande, krav och villkor för extern aktör

De befintliga laddstationerna är av modellen ”semi-snabbladdare”, med en effekt på upp till 22 kW och möjlighet att koppla upp mot en betallösning. Cirka-priset som kommunen tänker sig för att ta över en station är 6000-8000 SEK styck.

Kraven på de nya, externa aktörerna är från kommunens sida bland annat att laddningsstationerna, befintliga och nya, ska vara öppna för alla.

Mer information om krav och villkor på anläggaren finns i de avtal om nyttjanderätt, ansökan om etablering och samarbetsavtal som hittas via länken längre ner på den här sidan.

Eventuella frågor kan ställas till miljösamordnare Helen Gårner på kontaktuppgifterna som också finns längre ner på den här sidan.

Är du intresserad av att ta betalt för elbilsladdning? Det finns företag som är specialiserade på betallösningar och mjukvara för elbilsladdning.