Nya marknader för flytande biogas

Biogas är mer än energi

I rötkamrarna på avloppsreningsverket Gryaab i Göteborg bubblar och sväller brun gelatinartad sörja. Det är en blandning av fett från restauranger, avloppsvatten och jäst slam som blandas och får stå och jäsa ett par veckor. Ut kommer biogas, certifierat gödselmedel och maximerad miljönytta.

På ett år producerar anläggningen 11 miljoner kubikmeter biogas, motsvarande 70GWh. Varje vecka uppstår också 500 ton så kallad avvattnad biogödsel som kan ersätta konstgödsel.

Från biprodukt till energibärare

Många rötningsanläggningar vid reningsverken byggdes i Sverige på 60- och 70-talet. Då var biogasen bara en biprodukt från själva avloppsreningen. Det är först i början på 90-talet som biogasen har kommit till användning som energibärare när biogasen började uppgraderas till biometan, berättar Anders Hjort.

Sedan dess har intresset gått upp och ner men sedan två, tre år tillbaka har synen på biogas förändrats och nu är det ett viktigt tillskott i energimixen, även på EU-nivå. Så sent som i våras beslutade EU-kommissionen att ytterligare 35 miljoner kubikmeter biogas ska produceras varje år inom ramen för satsningen REPowerEU.

Den mesta biogasproduktionen sker i dag i Europa, Kina och Nordamerika, men intresset ökar, inte minst i kristider. Sedan Rysslands invasion av Ukraina och importstoppet av rysk naturgas har biogasen blivit ännu viktigare.

Nya marknader för flytande biogas, LBG

Hittills har den största biogasmarknaden i Sverige varit busstrafiken, men när allt fler städer elektrifierar sin kollektivtrafik behöver biogasen gå till andra marknader. Den tunga lastbilstrafiken, långdistansbussar, vissa industriprocesser och sjöfarten hör till de hetaste kandidaterna.

För att maximera nyttan med biogas måste den många gånger omvandlas till flytande form, liquid biogas, så kallad LBG. Flytande biogas kan enkelt ersätta eller blandas i flytande naturgas, LNG, vilket har blivit ett allt vanligare drivmedel för fartyg i stället för konventionell bunkerolja, eftersom det minskar utsläppen av koldioxid och svavel.

Inom ett par år väntas 15 procent av allt bunkerbränsle som förbrukas i Sverige och världen vara LNG.

Du kanske även gillar: Helsingborgs Hamn rustar för eldrivna lastbilar